Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Το Σχέδιο Νόμου για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και άλλες Οικονομικές Δραστηριότητες


Απ’ το κακό στο χειρότερο! 


O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, σαν Ανεξάρτητη Αρχή με διαμεσολαβητικό ρόλο, φέρνει για μια ακόμα φορά στη δημοσιότητα Έγγραφό του (31-10-2016) προς τους Υπουργούς Υγειας και Οικονομίας-Ανάπτυξης –Τουρισμού, με διαπιστώσεις και προτάσεις του για το εκτεταμένο και απαράδεκτο πρόβλημα της ηχορύπανσης που προκαλείται από την δραστηριότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Φαινόμενο που παρατηρείται απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ αυτό τον τόπο που θέλει να αποτελεί τμήμα της Ευρώπης και φιλοδοξεί να διατηρήσει τον τουρισμό σε θέση βασικού πυλώνα της οικονομίας του.  Τη φετεινή γνωμοδότηση προκάλεσε η διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, που μετατρέπει ένα ήδη προβληματικό καθεστώς κυριολεκτικά σε   ξ έ φ ρ α γ ο     α μ π έ λ ι.  (βλ. σχετικό δημοσίευμα του blog της 24-09-2016 ) Κατά το γνωστό "Μπέστε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε".

Προηγούμενη γνωμοδότηση από τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ είχε δημοσιευτεί για το ίδιο θέμα τον Ιούλιο του 2013 και απευθυνόταν στον τότε Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, χωρίς ποτέ να υπάρξει καμιά αντίδραση από πλευρά Πολιτείας.

Η περίληψη του τότε πορίσματος ΕΔΩΤο νέο έγγραφο συνοδεύει συνοπτικό Δελτίο Τύπου:

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016

∆ελτίο Τύπου
Προτάσεις για τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
και το πρόβληµα της ηχορύπανσης

Η ηχορύπανση ως σοβαρός παράγοντας υποβάθµισης της ζωής των πολιτών, η υπερσυγκέντρωση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε περιοχές µε κατοικίες και η απροθυµία των αρµόδιων αρχών να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας καταστήµατος που παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του είναι στο επίκεντρο της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τα αρµόδια Υπουργεία. 

Ο Συνήγορος προτείνει την κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης.

Σε συνέχεια της διαβούλευσης για το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα τα θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι:

- Η ηχορύπανση ως «ρύπος» δεν έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο και αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική απειλή, που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, γεγονός που αποδεικνύεται από τις διαχρονικές και επαναλαµβανόµενες διαµαρτυρίες τους.

- Οι ∆ήµοι χορηγούν άδειες στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την υπερσυγκέντρωση και την άµεση γειτνίασή τους µε κατοικίες.

- Συγκεκριµένα καταστήµατα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες, αν και έχει διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

- Η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ ουσιαστικά δεν αξιοποιείται µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο .


Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε την κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΚΥΕ, ενώ για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ηχορύπανσης πρότεινε:

- τη χορήγηση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ, µε την έκδοση ενός παραβόλου,

- τη διατήρηση της έκδοσης άδειας χρήσης µουσικής/µουσικών οργάνων και έκδοσης άδειας παράτασης ωραρίου µουσικής, προκειµένου να είναι δυνατή η αυτοτελής ανάκλησή τους,

- τη διενέργεια αυτοψίας πριν τη χορήγηση άδειας µουσικής και χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ΚΥΕ,

- τη θεσµοθέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων γης και του ποσοτικού περιορισµού στη χορήγηση αδειών ΚΥΕ,

- την έκδοση αποφάσεων από τους ∆ήµους που θα θέτουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ και τον καθορισµό χρήσεων γης, µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων,

- τη µέτρηση της στάθµης του θορύβου µε ηχόµετρο κατά τη διενέργεια ελέγχων, και την υποβολή τεχνικής έκθεσης για τη χρήση µουσικής σε κλειστό χώρο,

- την ανάκληση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ, µετά από σύµφωνη γνωµοδότηση των αρµόδιων αρχών,

- την αναγνώριση των επιπτώσεων του θορύβου στη δηµόσια υγεία και ως εκ τούτου την έκδοση από τους Περιφερειάρχες των αποφάσεων απαγόρευσης λειτουργίας ΚΥΕ , σε περιπτώσεις συστηµατικής πρόκλησης ηχορύπανσης,

- την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο που θα περιλαµβάνει και το θόρυβο από τα ΚΥΕ.

Ολόκληρο το κείμενο της Εισήγησης ΕΔΩ.Οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην εισήγηση αυτή του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                      φ ω τ ο γ ρ α φ ί ζ ο υ ν   με τον καλύτερο τρόπο και σ’ όλη της την έκταση την ανυπόφορη καθημερινότητα, όπως την ξέρουμε οι κάτοικοι στο  Δήμο μας, αλλά και την ανοχή από μέρους των μέχρι σήμερα Δημοτικών Αρχών απέναντι στα ΚΥΕ της περιοχής μας, που μας επιβάλλουν με το "έτσι θέλω" την παράνοια του θορύβου και μας στερούν "ζωτικό χώρο" με τις αυθαίρετες καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες στην παραλιακή ζώνη της Αρτέμιδας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου