Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018


ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ . . .


Από δύο συλλογικούς φορείς του Δήμου, τον Σύλλογο του Οικισμού Αγίου Νικολάου Αρτέμιδος και την Ομοσπονδία Συλλόγων Σ-Α, μας κοινοποιήθηκαν τα παρακάτω έγγραφά τους προς τον Δήμο, με το αίτημα να συζητηθούν τα ζητήματα που θέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα, εν ανάγκη και προ ημερησίας διάταξης, σαν άμεσης προτεραιότητας για την ασφάλεια των δημοτών.  

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στο Μάτι, με την αδιανόητη απώλεια τόσων ανθρώπων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη να επανεκτιμηθούν τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης επέκτασης από μελλοντικές πιθανές εστίες φωτιάς, Τουλάχιστον εκείνα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, με μια απλή απόφαση, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και πρόσθετες δαπάνες.


Ειδικότερα, το ζήτημα «Διαχείριση και αποκομιδή ξερών κλαδιών και κηπαίων απορριμμάτων» πρέπει να επανεξεταστεί και να επαναδιατυπωθεί από τον Δήμο μας.

Είναι γνωστό ότι η προσαρμογή μας στην ΕΟΚική οδηγία για το γενικότερο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτεί να ενισχυθεί με κάθε δυνατό τρόπο ο  ρόλος του παραγωγού απορριμμάτων (κομποστοποίηση κλπ), δηλαδή του δημότη, ώστε να μειωθεί ο συνολικός όγκος προς ΧΥΤΑ.

Στα αστικά κέντρα οι Δήμοι κατευθύνουν τους δημότες τους σε συγκέντρωση των απορριμμάτων από τη συντήρηση και τον καθαρισμό των κήπων και των δένδρων στους ιδιωτικούς τους χώρους, και την απομάκρυνσή τους από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Το τί ισχύει στα αστικά κέντρα βέβαια είναι εντελώς ακατάλληλο και ανεφάρμοστο στις ημιαστικές ή παραθεριστικές περιοχές, που σημαίνει ότι χρειάζεται εξειδίκευση και προσαρμογή των μέτρων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής (πυκνότητα δένδρων, σπίτια με κήπους, χέρσα οικόπεδα, άναρχη δόμηση).  
Στην Αρτέμιδα, για παράδειγμα, συσσωρεύονται δυσανάλογα μεγαλύτεροι και με μεγάλη συχνότητα όγκοι απορριμμάτων από τον καθαρισμό των κήπων και τα κλαδέματα των δένδρων, όταν μάλιστα και στο δικό μας Δήμο επικρατεί το πεύκο, όπως και στο Μάτι, διασπείροντας με τους ανέμους μεγάλο φορτίο ρύπανσης στο έδαφος (πούσι, μικρά κλαδιά).

Σε αυτές τις περιοχές το θέαμα των ξέχειλων κάδων, πράσινων και μπλε, από εύφλεκτα κλαδιά και ξερόχορτα, κάδων που αναγκαστικά περιστοιχίζονται από άπειρες αδέσποτες σακούλες οικιακών απορριμμάτων ή αυτές που προορίζονται για ανακύκλωση, μέχρι κάποια στιγμή να μαζευτούν, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί, και άμεσα.  

Αν οι δημότες συμπεριφέρονται με άναρχο τρόπο με αυτά τα αποτελέσματα, αυτό δεν απαλλάσσει τον Δήμο από την υποχρέωση αφ’ ενός να απομακρύνει έγκαιρα το επικίνδυνο αυτό φορτίο, αφ’ ετέρου να καθοδηγήσει τον δημότη, δρομολογώντας ασφαλέστερα πρότυπα.

Άλλωστε ο Δήμος προϋπολογίζει ένα σεβαστό ποσό για την ανάθεση απομάκρυνσης κλαδιών (η φετεινή σύμβαση έφτασε φέτος τις 268.000 € μαζί με τον ΦΠΑ).

Μια λογική προσέγγιση που αρκετοί Δήμοι εφαρμόζουν είναι ο καθορισμός πράσινων σημείων συγκέντρωσης για ρύπους και απορρίμματα αυτού του τύπου και ενημέρωση του κοινού για τις συγκεκριμένες, τακτές ημερομηνίες που θα επιτρέπεται να τα αποθέτουν, ώστε να συγχρονίζονται με τα συνεργεία αποκομιδής.

Προβλέποντας ακόμα και πρόστιμα για όσους δε σέβονται τους κανονισμούς.

Αμ’ έπος, αμ’ έργον λοιπόν!

...............................


Εξ άλλου,

Και το δεύτερο θέμα που βάζει ο Σύλλογος Αγίου Νικολάου, εκείνο της εγκατάστασης των καλωδίων για την ενεργειακή ζεύξη Εύβοιας - Αττικής κινεί δικαιολογημένα ερωτηματικά και διαμαρτυρίες για έλλειμμα ενημέρωσης.


Η γραμμή διέλευσης των υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης (150 kV), που προβλέπεται να συνδεθούν με τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκατεστημένων σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Εύβοιας αιολικών σταθμών προς το ΚΥΤ Παλλήνης, είχε χωροθετηθεί στο όριο των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, κατά μήκος της Αρίωνος, για δε την προσαιγιάλωση των καλωδίων είχε οριστεί η θέση Βελάνι του Αγίου Νικολάου Αρτέμιδος.


Οι Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εδώ:  


Θυμίζουμε ότι η επιλεγείσα θέση προσαιγιάλωσης δεν είναι μια ερημική ακτή, αλλά μια «κοσμοσύχναστη» παραλία, όπως έχει χαρακτηριστεί από το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Θυμίζουμε πως στην ίδια διαδρομή μέσω της Αρίωνος προβλέπεται επίσης η διέλευση του αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων από την κατασκευή ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ΕΥΔΑΠ, για την οποία όπως γνωρίζουμε, εκκρεμεί η εκδίκαση προσφυγών, ενώ στο μεταξύ υπογράφηκε τελικά πριν λίγες μέρες η υπουργική απόφαση έγκρισης της διευθέτησης του Ρέματος Ραφήνας.

Αναρωτιόμαστε αν η κοινή πορεία διέλευσης αγωγού και καλωδίων είναι τεχνικά και περιβαλλοντικά συμβατή και αν έχει ληφθεί υπόψη στην ΜΠΕ του ΚΕΛ.

Ερωτήματα που απασχολούν την τοπική κοινότητα σε σχέση με το σε εξέλιξη έργο εγκατάστασης των καλωδίων :

Έχει καταρτιστεί από πλευράς Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρεια) κάποιο σχέδιο παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης  των περιβαλλοντικών όρων και των περιορισμών των αποφάσεων έγκρισής τους, στη διάρκεια των εργασιών από τις ανάδοχες Εταιρείες και ποιες είναι οι διαπιστώσεις έως τώρα;

Οι εργασίες, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, όφειλαν να διεξαχθούν σε χρόνο ΕΚΤΟΣ τουριστικής περιόδου.
Γιατί λοιπόν η Αρίωνος έκλεισε για μεγάλο διάστημα των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου κατά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα, ενώ τοπικές επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για παρακώλυση της λειτουργίας τους ;

Δεν καταφέραμε να δούμε, τουλάχιστον σε σημείο εμφανές, την Πινακίδα του έργου, με τα στοιχεία του έργου και του εργοταξίου (Ονομασία του Έργου, Φορέας Υλοποίησης, Προϋπολογισμός, Ανάδοχος). Ποιός ο λόγος μιας τέτοιας αμέλειας; 

Οι κάτοικοι του Οικισμού στην περιοχή Πετρέλαια δικαίως είναι αναστατωμένοι, και πολλοί μας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους γιατί δεν έχουν καμμιά ενημέρωση για ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ έκθεσή τους και ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ επιπτώσεις, αυτών και των οικογενειών τους, σε επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κυρίως τους απασχολεί το ερώτημα αν το έργο περιλαμβάνει μόνο τη διέλευση των καλωδίων υψηλής τάσης ή και την κατασκευή Σταθμού Μετατροπής, που, καθώς είναι γνωστό, συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η σύνδεση των καλωδίων, υποθαλάσσιων και υπόγειων στην Παραλία Πετρέλαια δε θα έχει επιπτώσεις στον πληθυσμό του τοπικού οικισμού και τους λουόμενους, και να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο σχεδιασμό για εγκατάσταση σταθμού μετατροπής επί τόπου.  

6 σχόλια:

 1. Κύριε Βλάχο, αν και η ίδια απουσίαζα πληροφορήθηκα όμως για τη συζήτηση που έγινε γύρω από τα σχετικά θέματα στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 3.8.2018. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έλαβα για τα λεχθέντα, είναι ότι οι λίγοι εκπρόσωποι συλλόγων που παραβρισκόταν – μεταξύ αυτών και ο Σύλλογός σας – ενώ παρακολούθησαν την παρουσίαση του Δημάρχου και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ επιδεικτικά από την αίθουσα μόλις ανέβηκε να λάβει το λόγο ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης κ. Ποθουλάκης και επανήλθαν μόλις αυτός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του. Πραγματικά δεν περίμενα ότι ο Σύλλογός σας θα συμμετείχε σε τέτοια πράξη που δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω εδώ. Αυτό που μου επισημάνθηκε από το πρόσωπο (φίλη μου από τα Σπάτα) που με ενημέρωσε ήταν ότι ο Συμπαραστάτης δεν είπε στην τοποθέτησή του οτιδήποτε σε βάρος των δημοτών ή των συλλόγων, ούτε καν αυτών που αποχώρησαν δείχνοντας προκαταβολικά την δυσφορία τους γι’ αυτόν, αντίθετα όπως τον ξέρουμε ήταν τεκμηριωμένος και με στοιχεία για λύσεις επί του θέματος. Η δράση του Συμπαραστάτη στον Δήμο μας είναι σημαντική και καμία σχέση δεν έχει με άλλες περιπτώσεις συμπαραστατών σε άλλους Δήμους, με δείγματα γραφής στην υπόθεση του ΚΕΛ, του ελέγχου του αεροδρομίου συνολικά, το κυνήγι της παρανομίας γενικά, τις αυθαιρεσίες στον παραλιακό χώρο, την καθημερινότητα των πολιτών και τα λέω αυτά έχοντας ακούσει την άποψη συμπολιτών και διαβάσει σχεδόν όλες τις αμέτρητες αναρτήσεις του, τις οποίες επίσης δεν είδα ποτέ να αναδημοσιεύετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1.Οταν καποιος αναφερει ενα ονομα οπως το δικο μου θα πρεπει να εχει την ευθιξία και να γραφει και το ονομα του
   2. Στην συγκεκριμενη συνεδριαση του Δ.Σ δεν παρευρεθηκα διοτι ημουν σε διακοπες ομως οταν κατηγορειτε καποιον να εχετε ιδια αποψη και οχι οσα σας ειπαν οι αλλοι
   3. στο Δ.Σ παρευρεθησαν εκπροσωποι του συλλογου Αγιου Νικολαου και να γνωρίζεται οτι ο Συλλογος Αγιου Νικολαου εχει αποχωρησει απο την Ομοσπονδια απο το 2014
   4. Ο συλλογος Αγ Νικολαου μαζι με 4 συλλογους ακομα ΤΕΒΕ , ΒΟΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΗΜΕΡΟ ΠΕΥΚΟ, συνεχιζει τον αγωνα κατα του ΚΕΛ , θα επρεπε λοιπον να εισθε πιο ενημερωμενοι,
   5. ο Συλλογος μας ουδεμια ΚΟΝΤΡΑ εχει με τον Συμπαραστατη του Δημοτη και μπορειτε να ενημερωθειτε απο τον ιδιο τον συμπαραστατη για το θεμα.
   παμε ομως στο σημειο που αποχωρησαν οπως λετε επιδεικτικα οι συλλογοι.

   τι σημαινει προ ημερησιας εισαγωγη θεματος κατοπιν αιτηματος πολιτων η συλλογων
   1. γινεται αναφορα του θεματος, στην αρχη του Δ.Σ , μπορει να γινει αμεσα δεκτο, η να μπει σε ψηφοφορια, εαν απορριφθεί σταματα η διαδικασια , εαν εγκριθει ΤΟΤΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΝΕΙ αυτοι που εθεσαν το θεμα που αναφερουν τα στοιχεια για τα οποια το ζητησαν

   Εγινε λοιπον σ αυτη την συνεδριαση κατι τετοιο, ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ, αφου λοιπον εφτασε 11.00 το βραδυ , γνωστη η τακτικη τους, μιλανε ακαπαυστα εντεχνως για να φυγει ο κοσμος και ειναι η πολοστη φορα που γινεται εντεχνως , και αφου μιλησε ο Δημαρχος 1 ωρα και , αντι να δωθει ο λογος που επρεπε να εχει δωθει ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ σ αυτους που το ζητησαν ο λογος εδωθηκε αλλου, οι εκπροσωποι της Ομοσπονδιας εφυγαν και επανηλθαν για τον λογο οτι εχουν ΚΟΝΤΡΕΣ και αληλοκατηγοριες μεταξυ τους και ειναι θεμα δικο τους, Οι εκπροσωποι του συλλογου μας εφυγαν γιατι θεωρησαν ΦΙΑΣΚΟ την ολη διαδικασια , και οχι εξ αιτιας της ομιλιας του Συμπαραστατη με τον οποιον δεν εχουμε εμεις καποια αντιθεση στο εργο που κανει, εφυγαν και δεν ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ στο ΦΙΑΣΚΟ που δημιουργησε η δημοτικη αρχη

   οταν λοιπον δεν γνωριζεται αρκετα καλα τα θεματα καλο ειναι να εισθε προσεχτικοι σε ποιους αναφέρεσθαι

   Διαγραφή
 2. Αυτά ήθελα να σας θέσω υπόψη επειδή παρακολουθώ τη δράση του συλλόγου σας και δεν αναφέρω το όνομά μου γιατί το περιστατικό στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε δημόσια και προφανώς το γνωρίζουν και οι παρόντες εκπρόσωποί σας σ’ αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θανάσης Ταστσόγλου6 Αυγούστου 2018 - 11:54 π.μ.

   Ανώνυμη Κυρία που μεταφέρετε αυτά που σας είπαν . . .
   1. Απαντάτε ή ενημερώνετε τον κ. Βλάχο ενώ έπρεπε να αναφέρεστε στον Σύλλογο.
   2. Η Αποχώρησή μου ήταν συμπτωματική ενώ στο βήμα ήταν ο Συμπαραστάτης. Θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος εκείνη την ώρα.
   Ας τα πάρουμε λοιπόν απ' την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος τί γίνεται, για να μη μπούμε στη λογική "μου είπαν . . έμαθα . . μου μετέφεραν.
   Την προ ημερησίας συζήτηση την προκάλεσε ο Σύλλογος του Αγίου Νικολάου. Άρα το λογικό είναι όταν ξεκινάει η συζήτηση να λάβει τον λόγο ο προκαλών τη συζήτηση, να υπάρξουν πιθανώς ερωτήσεις και να απαντήσει ο Δήμαρχος στα θέματα που μπήκαν.
   Αντί γι αυτό ο Δήμαρχος ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη τοποθέτηση, του γίναν πολλές ερωτήσεις και μετά άρχισαν οι τοποθετήσεις των συμβούλων και του Συμπαραστάτη στην τοποθέτηση του Δημάρχου.
   Δηλαδή όλα αυτά έγιναν ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τοποθετηθούν σε ερωτήματα που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ και μάλιστα στις 11 το βράδυ.
   Η αποχώρησή μου καμία σχέση δεν είχε με την παρουσία του κ. Ποθουλάκη στο βήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα που στο βήμα ήταν ο κ. Λάμπρου. Έγινε για τη διαδικασία. Σας τα μετέφεραν λάθος. ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ στην αίθουσα, ΑΠΟΧΩΡΗΣΑ γιατί θεώρησα κοροϊδία την όλη ιστορία.
   Εσείς επιχειρείτε να δημιουργήσετε σενάρια περί αντιπαλότητας με τον Συμπαραστάτη, περί εχθρών, υπόγειων σχέσεων, να φτιάξουμε για μια φορά ακόμα ένα θέμα που θα γαργαλήσει για καιρό την τοπική κοινωνία.
   Αφού δεν ήσασταν παρούσα δεν έπρεπε να κάνετε τέτοιο σχόλιο. Μόνο ερωτήματα Θα μπορούσατε να βάλετε.

   Διαγραφή
  2. την απαντηση διαβαστε την πιο πανω ,καλο ειναι οταν γινεται αναφορα στον Συλλογο του Αγ.Νικολαου , να εχετε υπ οψιν σας οτι εμεις δεν παιζουμαι κανενος ειδους παιχνιδια,και το γνωριζει πολυ καλα οσοι ασχολουνται με τα κοινα , θα σας εχουν φυσικα ενημερωσει οτι συλλογος μας δεν εχει καμμια σχεση με την ομοσπονδια απο την οποια εχει αποχωρησει απο το 2014, θα σας εχουν ενημερωσωσει επισης οτι απο την Αρτεμιδα ο ΜΟΝΟΣ συλλογος που συνεχιζει τον αγωνα κατα του ΚΕΛ ειναι ο συλλογος μας , μαζι με τους συλλογους ΤΕΒΕ , ΒΟΥΝΟΥΠΟΛΗ, ΗΜΕΡΟ ΠΕΥΚΟ, και θα σας εχουν ενημερωσει επισης οτι ο συλλογος μας ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ εχει με τον συμπαραστατη του δημοτη, παρακαλω στο εξης να εισθε πιο ενημερωμενη και προσεκτικη στα σχολια για τον συλλογο Αγ. Νικολαου

   Διαγραφή
 3. Τον κ. Βλάχο μπορείτε να τον αναζητήσετε στο Blog του Συλλόγου Αγίου Νικολάου ή στην προσωπική του σελίδα στο f/b.

  Εμείς δε θα πάψουμε να προβάλλουμε όσα θέματα θεωρούμε ανοικτές πληγές για τον τόπο, αποφεύγοντας είτε να στοχοποιούμε είτε να υπηρετούμε πρόσωπα φυσικά ή θεσμικά.

  Η δική μας ενημέρωση λέει πως η διαδικασία που επέλεξε το Προεδρείο για τις προ ημερησίας συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν άμεμπτη.

  Οι αντιπαραθέσεις που φαίνεται να υπονοείτε και να υπαινίσσεστε, αν υπάρχουν, δε μας αφορούν.
  Θεωρούμε λάθος να τροφοδοτούμε μια τέτοια συζήτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή